T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İnsan Kaynakları

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 2017 yılı Aralık ayı itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 133 dolu kadrosu ile birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine tabi sözleşmeli 5, 4/C 3, İşçi 5 ve İş Kanununa tabi (DÖSİMM) 23 geçici işçi personeli bulunmaktadır. 

Müdürlüğümüzün bağlı birimlerinden; İl Halk Kütüphanesi ve İlçe Kütüphanelerinde 9 Kütüphaneci, Müze Müdürlüğü'nde 7 Arkeolog ve 6 Müze Araştırmacısı dolu kadrosu yer almaktadır.