Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İnsan Kaynakları

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 2018 yılı Kasım ayı itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 128 dolu kadrosu ile birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine tabi sözleşmeli 8, 4/C 3, İşçi 5 ve İş Kanununa tabi DÖSİMM 21, DÖSİMM sürekli işçi 32 personel bulunmaktadır. 

Müdürlüğümüzün bağlı birimlerinden; Müdürlüğümüzde 1 Folklor Araştırmacısı, İl Halk Kütüphanesi ve İlçe Kütüphanelerinde 7 Kütüphaneci, Müze Müdürlüğü'nde 6 Arkeolog ve 4 Müze Araştırmacısı dolu kadrosu yer almaktadır.