T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tumlu Kalesi Restorasyon Çalışmaları

 
 

Tumlu kalesi, Ceyhan'ı İmamoğlu'na bağlayan yol üzerinde ve büyük bir alana hakim tepenin zirvesine inşa edilmiştir. Ceyhan’a 17 km uzaklıkta olan İmamoğlu ilçesine giderken Sağkaya beldesinden önce bulunan Tumlu Köyü’nün sınırları içindedir. Tumlu Kalesi hem Asur, hem Pers, hem de Romalılarca kullanılmıştır. Kale Mülga Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca tescil edilerek koruma altına alınmıştır.

Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.07.2010 tarih, 6220 sayılı ve 14.10.2010 tarih, 6393 sayılı kararı onaylanan restorasyon projeleri doğrultusunda 12.12.2013 tarihinde ihalesi yapılmış olup 07.01.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları başlamıştır.

Kale çevresinde onarım iş iskelesi kurulmuş olup şantiye kurulumu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Trafo kurulumu ve elektrik hattının çekilmesine yönelik çalışmalar tamamlanmış olup, projeler Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kalenin temizlik ve derz işleri tamamlanmıştır. Taş çürütme tamamlama işleri devam etmektedir. Söz konusu iş güvenlik problemleri nedeniyle 04.08.2015 tarihinde tasfiye edilmiştir.

Bu işin toplam maliyeti KDV dahil olmak üzere 1.232.987,53TL dir.