T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilmesi İle İlgili Tespit Komisyonu Kararları


Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili tespit komisyonu tarafından 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesinin ilgili mevzuatları gereği 05/02/2018 tarihinde toplanan tespit komisyonunun başvuru sahiplerinin evrakları üzerine yapmış olduğu inceleme neticesinde alınan kararlar aşağıdaki linklerde yer almaktadır. Bu duyuru tebligat yerine geçmekte olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav yeri ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.


KARAR NO:1 Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilmesi İle İlgili Tespit Komisyonu Kararı

KARAR NO:2 Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilmesi İle İlgili Tespit Komisyonu Kararı

KARAR NO:3 Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilmesi İle İlgili Tespit Komisyonu Kararı

KARAR NO:4 Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilmesi İle İlgili Tespit Komisyonu Kararı