T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İlimizdeki Genel Sit Alanları

KÜLTÜR ENVANTERİ

Mezarlık

3

Doğal Sit

4

Anıt Ağaç

3

Endüstriyel Yapı

75

İdari Yapı

40

Anıt Mezar

10

Kalıntı

84

Kaya Mezar

15

Dini Mimari

78

Askeri Yapı

37

Toplam

349

Kültürel Yapı / Sivil Mimari

378

Arkeolojik Sit

425

Genel Toplam

1.152

*2018 Yılı Nisan ayı dahil güncel verilerdir.