T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Süleyman Kulesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi Projeleri Yapım İşi

 

Süleyman Kulesi, Adana İli Yumurtalık (Ayas) İlçesinin 2 km kadar batısında, sahil kenarındaki Ören Mahallesinde bulunmaktadır. Arkeolojik sit alanı içerisinde kalan yapı; mevcut bazı kalıntılardan daha önce Romalıların önemli bir yerleşme merkezi olduğu anlaşılan bir mevkide, Osmanlılar döneminde sahili gözetlemek amacıyla inşa edilmiştir. Kule, taban alanına oranla oldukça yüksek tutulmuş ve 10m’yi biraz aşan, dıştan sekizgen, içten yuvarlak planlı ve iki katlı tescilli bir yapıdır.

Adana Kültür ve Tabiat Varlıkları’nı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 28.07.2011/7392 sayılı kararı ile rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri onaylanmış olup; çevre düzenlemesi yapılacak alana yönelik Adana Müzesince kazı çalışmaları başlatılmıştır. Kazı çalışmalarındaki veriler doğrultusunda Çevre Düzenleme Projeleri revize edilmiş olup 16.09.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup; 18.09.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. Tüm imalatlar tamamlanmış olup geçici kabul aşamasındadır.

05.01.2017 tarihine kadar ödenen hakediş miktarı KDV dahil olmak üzere 1.762.813,80TL dir.


  • Süleyman Kulesi Yumurtalık İlçesi 1.jpg
  • Süleyman Kulesi Yumurtalık İlçesi 2.jpg