T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Şar Kırık Kilise Restorasyonu ve Çevre Düzenleme İşi

 

Sözleşmesi 25.08.2014’te imzalanmış ve 26.08.2014’te yer teslimi yapılmıştır. Çevre ve kazı çalışmaları tamamlanmıştır. Bitki temizliği yapılmış ve iskele kurularak çevre temizliği yapılmıştır. Yapı üzerindeki taş yüzeylerde kırılma ve ayrılmalara karşı gerekli yerlere krom çubuklarla dikiş uygulaması, Güneş panelli aydınlatma armatür ve direkleri yapılmıştır.

 

Araştırma Hafriyatı sonucunda çıkan yapı kalıntılarına ilişkin güncel rölöve çizimleri ve revize restorasyon projesi hazırlanarak ilgili Kurula iletilmiştir ve değerlendirilmesi sonuçlanıncaya dek iş durdurulmuştur.

Güncel rölöve ve yapı kalıntılarına ilişkin revize restorasyon projesi ilgili Kurul tarafından uygun bulunmuştur, ancak yapıdaki koruma önlemlerine ilişkin detaylar istenildiğinden iş durdurma devam etmiştir. Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.10.2015 tarih ve 5583 sayılı kararı ile uygun bulunan proje doğrultusunda 04.11.2015 tarihinde Kurulda geçen zaman dikkate alınarak 322 gün süre uzatımı verilip işe başlanılmıştır. Onaylanan revize projelere göre imalatlar tamamlanmıştır. 29.12.2015 tarihinde geçici kabulü yapılmış olup iş tamamlanmıştır.

Bu işin toplam maliyeti KDV dahil olmak üzere 134.776,05TL dir.